سلسله سخنرانی در ماه مبارک رمضان
سخنران: دکتر محمد فنایی اشکوری
عنوان: اخلاق و معنویت در آیین جوانمردی (فتوت)
روزهای يكشنبه: آپريل ٣، ١٠، ١٧، ٢٤
٦ بعد ازظهر به وقت شرق آمريكا

مرکز اسلامی امید بوستون
سلسله سخنرانی در ماه مبارک رمضان

عنوان: اخلاق و معنویت در آیین جوانمردی (فتوت)

چکیده: https://tinyurl.com/CHEKIDEH

سخنران: دکتر محمد فنائی اشکوری

https://tinyurl.com/FanaeeEshkevary

روزهای یکشنبه: آپریل 24،17،10،3

6 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا

3 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا

 10 بعد ازظهر به وقت لندن

 9 صبح دوشنبه به وقت سیدنی

 2:30 صبح دوشنبه به وقت تهران

Zoom Link: https://tinyurl.com/ZoomOmid

Meeting ID: 316 797 733
One tap mobile +19294362866 Password: 351023
www.omidcenter.com
@OCofGB

To access the announcement file please click here:

سلسله سخنرانی در ماه مبارک رمضان

The event is finished.

Date

Apr 03 - 24 2022
Expired!
Category

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *