مرکز اسلامی امید بوستن
برنامه شنبه های ماه مبارک رمضان
شروع ساعت ۵:۳۰ بعد از ظهر

130 Newton Street, Weston, MA

سخنران ها:

خانم دكتر ميترا روضاتي
شنبه ١٦ مارس
عنوان:“فواید روزه‌ گرفتن و تغذیه مناسب در ماه رمضان”

جناب آقاي عليرضا جوانمرد
شنبه ٢٣ مارس
عنوان:” امام؛ مجلای تام حق”
قسمت اول: لزوم شهود حق

شنبه ٦ آپريل
عنوان:”امام؛ مجلای تام حق”
قسمت دوم: جمال حق

برنامه شامل :
قرائت قرآن، سخنراني، سوال و جواب ، دعا، اذان، نماز ، افطار و شام (پاتلاك)

www.omidcenter.com
@OCofGB

The event is finished.

Date

Mar 16 2024 - Apr 02 2024
Expired!

More Info

Read More

Location

Omid Islamic Center
130 Newton Street, Weston, MA
Category
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *